Vidskeplighet i roulette

Folk i allmänhet och spelare i synnerhet är vidskepliga. De tror på mängder av skrock som de anser ger tur eller otur. Passerar en svart katt framför dig måste du spotta tre gånger och säga tvi, har du sönder en spegel får du otur och gå aldrig under en stege! Den sista vidskepligheten är kanske inte bara skrock, det kan ju stå någon högt uppe på stegen och tappa något på dig då du går under den. Det går inte att på något sätt bevisa att sådana här saker stämmer, men ingen har väl heller lyckats visa att det inte stämmer. Därför fortsätter människor världen över att tro på skrock. Människor vill gärna ha något att tro på, en högre makt eller små knytt som kan ställa till eller ställa det till rätta för oss.

Vidskepelse vid spel

Många spelare har olika ritualer för sig då de spelar. Det gäller framför allt rena turspel som Craps och Roulette. Poker och blackjack har olika stora inslag av skicklighet så där kan ritualer te sig lite annorlunda. Till exempel kan vidskepelsen ta sig uttryck i att man ska ha sina turskor på sig eller kanske en ring som ger tur i spel. Ritualerna är vanligare i till exempel craps där spelaren knackar tärningarna tre gånger mot pannan eller pussar på tärningarna för att de ska rulla som spelaren vill. Man kan undra om det hjälper, men frågar man en spelare som gör sådana här saker får man antagligen svaret att det hjälper. Ja, varför skulle han annars göra dessa ritualer.

Då man spelar roulette kan det vara svårt med sådana ritualer, man får ju inte röra vid kulan eller roulettehjulet. Däremot kan man handskas med sina spelmarker på olika sätt som kanske ger tur och naturligtvis ha någon lyckoamulett med sig till roulettebordet.

Sannolikhet i roulette

En vanlig strategi i roulette är att du enbart satsar på en färg, svart eller rött. Förlorar du dubblar du insatsen och håller fast vid färgen. Så fortsätter man till dess att man vinner och då börjar man om med en låg insats. Detta kan ge vinst i det långa loppet men några storvinster blir det inte, men man kan i och för sig spela länge utan att förlora så mycket.

Oerfarna spelare har ofta inte tålamod att hålla fast vid den först valda färgen. Har du förlorat fem gånger i rad då du satsat på rött så måste ju svart komma upp nästa gång?! Detta är emellertid helt fel och taget ur luften. Sannolikheten för att det ska bli svart eller rött är lika stor oavsett vad som har kommit upp de fem senaste omgångarna. Roulettehjulet kommer inte ihåg tidigare spelomgångar.

Mera skrock

Djävulen anses ha ett eget nummer, nämligen 666. Om du lägger ihop hela talserien 0 till 36 så får du just svaret 666. Det har fått människor att anse att roulette är djävulens spel och att Francois och Louis Blanc, som uppfann roulette, hade en särskild relation med djävulen.

Turnummer

Många har ett turnummer som de använder i alla upptänkliga sammanhang och självklart även då de spelar roulette.